Dowiedz się więcej o produkcie INTER VISION
Akceptacja regulaminu
Wypełnienie formularza z wnioskiem
Akceptacja danych zawartych we wniosku
Wydruk/przesłanie wniosku do TU INTER
Odbiór e-maila potwierdzającego z TU INTER
Regulamin
PDF
83,45 kB
OWU Zdrowotnego INTER Vision
PDF
526,06 kB
Aneks do OWU Zdrowotnego INTER Vision
PDF
596,67 kB
SWU INTER Vision Assistance
PDF
272,89 kB
SWU Zdrowotnego INTER Vision BASIC
PDF
184,19 kB
SWU Zdrowotnego INTER Vision SILVER
PDF
186,13 kB
SWU Zdrowotnego INTER Vision GOLD
PDF
268,63 kB
SWU Zdrowotnego INTER Vision DIAMOND
PDF
271,54 kB
SWU Zdrowotnego INTER Vision - Koszty Leczenia za Granicą
PDF
434,18 kB
SWU Zdrowotnego INTER Vision - Medycyna Pracy
PDF
181,18 kB
SWU Zdrowotnego INTER Vision - NNW
PDF
364,83 kB
SWU Zdrowotnego INTER Vision - Operacje
PDF
366,47 kB
SWU Zdrowotnego INTER Vision - Poważne Zachorowanie
PDF
345,69 kB
SWU Zdrowotnego INTER Vision - Powtórna Opinia Medyczna
PDF
273,41 kB
SWU Zdrowotnego INTER Vision - Rehabilitacja
PDF
254,65 kB
Informacja o Ubezpieczeniach Dodatkowych do INTER Vision
PDF
311,46 kB
Wykaz Świadczeń Zdrowotnych INTER Vision
PDF
414,79 kB


Szanowni Państwo,
Za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego możliwe jest wypełnienie wniosku inicjującego proces zawarcia umowy ubezpieczenia zdrowotnego VISION.

Kolejne etapy procesu ilustrują rysunki po lewej stronie ekranu.

W pierwszym kroku procesu należy zaakceptować Regulamin.

Prosimy o zapoznanie się z jego treścią i zaznaczenie swojej decyzji poniżej.

Akceptuję Regulamin
Interpolska - ubezpieczenia